Aplikace na procvičení matematiky pro děti i dospělé.

Obsahuje rozsáhlé testy a cvičení pro 1. až 9. ročník

 • základní operace (sčítání, odečítání, násobení, dělení a jejich pořadí), počítání se závorkami
 • sčítání, odečítání, násobení a dělení pod sebou
 • zaokrouhlování (na desítky, stovky, tisíce, zaokrouhlování desetinných čísel)
 • měrné jednotky (délka, hmotnost, objem, čas, plocha/povrch)
 • desítková soustava
 • dělitelnost
 • zlomky (porovnávání zlomků, zlomky v základním tvaru, čitatel a jmenovatel, sčítání, odčítání a násobení zlomků, smíšená čísla, složené zlomky)
 • desetinná čísla
 • záporná čísla a absolutní hodnota
 • římská čísla a řecká abeceda
 • mocniny a odmocniny (mocniny s různým základem a mocnitelem, vědecký zápis, algebraické i numerické výrazy s exponenty)
 • rovnice a nerovnice (i se zápornými čísly, kvadratické rovnice, intervaly)
 • geometrie (trojúhelníky, výšky, těžnice, lichoběžníky, kosodélníky, úhly, kruhy, hranoly, obvody, obsahy a objemy), Pytagorova věta
 • úhly, druhy a velikosti úhlů, dvojice úhlů (vedlejší a vrcholové, souhlasné a střídavé), úhly v kruhu (středové a obvodové)
 • procenta a poměry, slovní úlohy
 • přímá a nepřímá úměra, trojčlenka
 • lineární funkce, grafy, definiční obor, obor hodnot
 • množiny, množinové operace (průnik, sjednocení, rozdíl), číselné obory
 • algebraické výrazy / mnohočleny

Aplikace zaznamenává výsledky všech kvízů a testů a také zobrazuje statistiky. Učení a procvičování matiky nikdy nebylo tak lehké!

Obsahuje

 • statistiky a výsledky
 • hra: šampionát
 • učební plán

Vhodné pro

 • základní škola, 1. stupeň: 1. třída, 2. třída, 3., třída, 4. třída,
 • 2. stupeň: 5. třída, 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída, prijímačky, didaktický test, SCIO test
 • střední škola a gymnázium: maturitní ročník, maturanty, maturita